Rudolf I. , z rodu Welfů ( zemřel 25.10. 912 )


První král Horního Burgundska (od 888).
Patřil k franské říšské aristokracii, vytvořil si panství
mezi Alpami a Jurou, roku 888 se osamostatnil a snažil
se bez úspěchu ovládnout celou bývalou Lotharingii
(Lotrinsko).