Róxané


Dcera baktrijského velmože Oxyarta, manželka
Alexandra Velikého. Po jeho smrti r. 323 př.n.l.
byl sice jejímu synu Alexandrovi diadochy zabezpečen
královský titul, ale správce Makedonie Kassandros dal
Róxanu a Alexandra r. 310/9 usmrtit.