Roboám


Prvorozený syn a nástupce Šalamounův, panující
v letech 932-915 př.n.l. v judském království nad
jižními kmeny Juda, Simeon a částí kmene Benjamin.
V období jeho vlády, charakterizovaném ideou nábo-
ženské jednoty mezi jižními a severními kmeny v
protikladu k šířící se idolatrii, došlo k dobytí
Jeruzaléma eg. vojskem.