Rádžéndra I. Čóla ( 1015 - 44 )


Panovník jihoindické říše Čólů, syn Rádžarádži I. Velikého.
Jeho doba panování je spojena s kulturním rozkvětem říše.
Roku 1025 nakrátko dobyl Šrívidžaju.