Quadros ( Kvadrus ) Janio da Silva


Quadros se narodil 25.1.1917.
V roce 1952 až 1955 zastával funkci starosty Sao
Paula, v letech 1955-1959 byl zvolen guvernérem
Sao Paula. V roce 1961 pak krátce zastával funkci
prezidenta ( leden – srpen ).
Snažil se o snížení inflace, plánoval pozemkovou
reformu. V roce 1964 byl vojenským režimem donucen
odstoupit a na 10 let byl zbaven politických práv.