Ösung


Tibetský král v letech 843-905.
Narozen po smrti svého otce Langdarma.
Ösungovi se podařilo obsadit trůn ve Lhase
a Jumtän ( odvržené dítě, vydávané starší
královnou za své ) odešel do Jarlungu, kde
založil samostatnou královskou dynastii.
Za Ösunga dochází k prvním rozkolům v
královském rodu a ústřední vládě.