Oskar II. ( 21.1. 1829 – 8.12. 1907 )


Od roku 1872 švédský a v letech 1872-1905 norský král
z dynastie Bernadottů. Mladší syn Oskara I. a mladší bratr
předchozího krále Karla XV ( vládl 1859-72 ). Prosazoval
sblížení s Německem, za jeho vlády se rozpadla perso-
nální unie s Norskem ( 1814-1905). Velmi vzdělaný panov-
ník, zabývající se historií a literaturou.