Olympias


Dcera épeirského krále, manželka makedonského
krále Filipa II., matka Alexandra Velikého.
Po Alexandrově smrti (r. 323 př.n.l.) zasahovala do
bojů s diadochy, dala odstranit slabomyslného
Filipova syna Filipa III. Arrhidaia, na Kassandrův
rozkaz popravena (r. 317).