Oleg ( zemřel 912 )


Kníže kyjevský.
Od roku 879 vládl v Novgorodu, postupně si podrobil Smolensk a Kyjev
(882), který se posléze stal hlavním městem Kyjevské Rusi. Roku 907
podniknul válečné tažení proti Byzanci a o čtyři roky později s ní uzav-
řel výhodnou smlouvu (911).