Ögedej ( Ogodej ) ( 1185 – 1241 )


Syn slavného Čingischána, po němž se
roku 1229 ujal vlády. Své sídlo přeložil do Karakorumu a
postupně vojensky napadl stát dynastie Čchin na pomezí
severní Číny a Sibiře, území Íránu a Mezopotámie i velké
části Polska, Německa a Uher. Ögedej se narodil roku 1185
v Mongolsku jako třetí Čingischánův syn. Byl ustanoven
nástupcem svého otce a po jeho smrti roku 1227 si přisvojil
titul chagan ( veliký chán ). Za své vlády pokračoval ve
výbojích svého otce. Poté co si podmanil sever Číny, vyslal
své válečníky do Íránu, do oblasti blízkého východu a na
Rus. V roce 1240 dobyli Mongolové Kyjev a ruská knížectví
musela následujících 200 let odvádět poplatky Zlaté hordě.
V roce 1241 porazili mongolští nájezdníci spojené německo-
polské vojsko, vyplenili Uhry a pronikli až k Jadranu. Ögedej
zemřel na následky nadměrného požívání alkoholu. Po jeho
smrti se ujala vlády manželka Ögedeje Toregene a v roce
1246 jejich syn Gujuk.