Odoaker


Původem z germ. kmene Skirů, asi od r. 470
v římských službách, vůdce barbarských
žoldnéřů, kteří povstali r. 475 v Římě. Po
svržení posledního řím. císaře Romula Augustula
(r. 476) se zmocnil vlády v Itálii jako král a
odznaky císařské moci odeslal do Kónstantínopole.
Tím přestala západořímská říše existovat. Ve své
vládě byl Odoaker zprvu trpěn východořím. císařem
Zenonem, r. 486 však vpadl na Odoakerovo území
z pověření Zenonova ostrogótský král Theodorich,
Odoakera třikrát porazil a nakonec ho tři roky
obléhal v Ravenně (do 27.2. 493). Tehdy se Odoaker
vzdal po dohodě, že si s Theodorichem rozdělí panství,
byl však už 5.3. 493 při hostině úkladně zavražděn.