Octavia


Dcera císaře Claudia a Messaliny, manželka císaře
Nerona, který ji pod vlivem své milenky Poppaey
Sabiny
nechal zapudit a posléze dal zavraždit. Její
osud je vylíčen v tragédii Octavia.