Nerva, Marcus Cocceius ( narozen 35 )


Římský císař (vládl 96-98).
Původem ze starého senátorského rodu. Když nastoupil
po krutovládě Domitianově, nastalo období shody císaře
se senátem. Aby získal i vojsko, jež si činilo nárok na
dosazování císařů, adoptoval oblíbeného místodržícího
Germanie Traiana, a tím zavedl adopční systém. Vydal
pozemkový zákon o přidělování půdy chudým občanům,
zavedl alimentační fondy.