Lothar II. ( 825 – 8.8. 869 )


Syn císaře Lothara I. z dynastie Karlovců, manžel Theutbergy
z rodu Bosovců.
Od svého otce obdržel k vládě rozsáhlé území staré franské
Austrásie v povodí Rýna a Maasy od Alp až k Sev. moři, pro
který se vžilo nové označení Lotharingia ( z toho názvu
Lotrinsko ). Měl nemanželského syna Huga (zemřel po 895)
s Waldradou, jemuž udělil 867 Alsasko, a usiloval o jeho
uznání Ludvíkem II. Němcem. Po smrti L. II. se však nechal
Karel II. Holý inaugurovat v Metách na lotrinského krále.
Roku 870 si smlouvou v Meersenu rozdělil Lotharingii s
Ludvíkem Němcem.