Liou Pang ( 247 – 195 př.n.l. )


Zakladatel dynastie Chan a její císař v letech 206 nebo
202-195 př.n.l.
Osobní jméno L.P. znělo Liou i, chrámové jméno Kao-cu.
Jeden z vůdců lidového povstání v letech 209-206 př.n.l.
v Číně. Provedl řadu opatření ulehčujících postavení lidu.