Li Lung-ťi ( 8.9. 685 – 7.6. 761 )


Čínský císař z dynastie Tchang vládnoucí v letech 712-756.
Chrámové jméno Süan-cung, jeho vláda je považována za
období největšího hospodářského a kulturního rozmachu
státu Tchang. Na konci vlády příznaky vnitřní krize (rolnická
povstání, An Lu-šan).