Licinius, Valerius Licinianus L. ( kolem 250 – 325 )


Římský císař v letech 308-324.
Jako spojenec Konstantina I. ovládl po vítězství nad Maximinem
Daiou 313 východní část římské říše.
Roku 324 byl poražen a internován Konstantinem I. a po pokusu
o odboj popraven (r. 325).