Guštásp ( 7. stol. př. Kr. )


Panovník Baktrie.
Považuje se za současníka Zarathuštry.
Přijal nejspíše i jeho nové nábožensko-
sociální učení velebící usedlý způsob života,
obdělávání půdy, chov dobytka a kult ohně.