Gungsong Gungcäna ( 641 – 646 )


Tibetský král v letech 641-646.
Po dosažení třinácti let nastoupil na trůn, ale
vládl pouze pět roků, neboť v osmnácti letech
zemřel. Songcän Gampo se opět ujal vlády.
Jeho matkou byla Mongza Thičam z Tölungu.