Gundahar ( zemřel 436 )


Král Burgundů usazených císařem Honoriem v Porýní
v okolí Wormsu ( 413 ).
Zde se Burgundi dostali pod silný vliv Hunů, roku 436
padl G. v bitvě s Huny. Tato bitva, v níž byla zničena větší
část burgundského vojska, se stala předmětem pověstí,
a Gundahar je proto pravděpodobně předlohou pro postavu
krále Gunthera ( Písně o Nibelunzích ) či Gunnara (Edda).