Güjük, Güjüg ( zemřel 1248 )


Mongolský chán ( od 1246 ).
Syn Ögedeje. Jeho volba nebyla uznána všemi mongolskými.
Za vlády Güjüka pokračovaly výboje v Číně a Persii, byl dobyt
jv. Kavkaz a část Koreje.
Zemřel na začátku pochodu proti vládci Zlaté hordy Batu-chánovi.