Gratianus, Flavius G.


Římský císař.
Spoluvládce svého otce Valentiniana (od 367)
a jeho nástupce v letech 375-383 v západní
polovině říše. Vychován Ausoniem, snažil se
o dobrý poměr k senátu, zřekl se jako první
z císařů hodnosti nejvyššího pontifika.
Působením milánského biskupa Ambrosia
podnikal řadu opatření proti pohanům, mj.
odstranil ze senátu oltář Victorie. Tento
čin bývá někdy považován za symbolický
konec pohanství.