Gelón ( asi 540 – 478 př. n. l. )


Tyran, který učinil ze Syrákús velmoc a brutálně si podrobil
většinu Sicílie.
Gelón původně sloužil jako velitel jezdců tyrana Hyppokrata
vládnoucího ve městě Gela. Po jeho smrti ( 491 př. n. l. )
nastoupil na jeho místo a vedl sporadické boje s Kartáginci.
V roce 485 využil žádosti syrákúských pozemkových vlastníků
( zvaných gamoroi ), jímž lid vyvlastnil půdu a kteří ji chtěli
získat zpět.
Gelón Syrákúsy ovládl a zaměřil se na budování jejich loďstva
i pozemního vojska složeného ze žoldnéřů. S těmito oddíly
dobyl roku 483 sicilské obce Euboia a Megara Hyblaia.
Prosté občany prodal do otroctví a aristokracii přivedl do
Syrákús. Záhy pak ovládl většinu východní Sicílie a sňatkem
posílil spojenectví s Therónem, tyranem
z Acragasu. V roce
480 př. n. l. dobyl slavné vítězství v bitvě u Himery, kde porazil
Kartágince.