Galba, Servius Sulpicius G.


První ze tří krátkodobých římských císařů
r. 68/9 n.l.
Provolán proti Neronovi hispánskou legií za
císaře, jíž byl legátem. Přílišnou šetrností
však zbudil nespokojenost u vojáků, zejm. u
prétoriánů, a byl proto r. 69 zavražděn.


Podobná témata:
Otho, Marcus Salvius