Chubilaj, zastarale Kublaj-chán ( 23.9. 1215 – 18.2. 1294 )


Vnuk Čingischána, bratr chánů Möngkeho a Hülegüho.
Od roku 1260 velký chán Mongolů, 1271 založil dynastii
Jüang, od 1279 čínský císař.
Chubilaj učinil hlavním městem říše Chánbalyk ( Peking ).
V letech 1279-80 dobyl Jižní Sung, 1274 a 1281 neúspěšné
pokusy o dobytí Japonska. Jako první mongolský chán
podporoval buddhismus, usiloval o navázání kontaktů s
katolickou církví.

 


Podobná témata:
Tuluj, Toluj