Chajan


Jeden z králů 15.-16. ( hyksóské) dynastie
( někdy po 1650 př.n.l.).
Jeho trůní jméno je Sevesenre, v řeckých pramenech
se nazývá Iannas. Za jeho vlády dosáhla moc Hyksósů
vrcholu. Na rozdíl od svých předchůdců a nástupců,
kteří vládli jen nad Dolním Egyptem, vynutil si odvádění
poplatků a snad i formální uznání svrchovanosti také
na hornoegyptských panovnících na Vesetu. Dobu a
délku jeho panování neznáme. Sídlil v hlavním městě
Hatvoretu ( Auaridě ), tj. pozdějším Džaanetu, jednom
z nejstarších měst v deltě Nilu.