Raden Patah Senapati Jimbun ( zemřel asi 1518 )


Král javánského Demaku ( asi od 1500 ).
Podle tradice se stal jeho zakladatel. Za své vlády rozšířil
vliv islámu na Jávě. Za R. P. došlo k mocenskému rozma-
chu javánského Demaku, měl úzké obchodní styky s Mala-
kkou.