Oleg Svjatoslavič ( pol. 11. stol. - 1.8. 1115 )


Ruský kníže.
Vládl v rostovsko-suzdalském knížectví a na Volyni.
Roku 1076 zbaven vlády (žil v exilu), s pomocí Polo-
vců dvakrát dobyl Černigov. Byl v zajetí u Chazarů a
v byzanské říši, později žil ve vyhnanství na Rhodu.
Je také nazýván jménem Gorislavič (ve: Slově o plu-
ku Igorově).