Oleg Ivanovič ( zemřel 5.7. 1402 )


Veliký kníže rjazaňský (od 1350).
Podrobil si řadu sousedních území, roku 1386 na
základě diplomatické mise Sergije Radoněžského
uzavřel smírnou dohodu s knížetem moskevským.