Offa ( zemřel asi 29.7. 796 )


Panovník anglosaského království Mercie ( od roku 757 ).
Za jeho vlády patřila Mercie k nejmocnějším anglosaským královstvím.
V bojích s Welšany vybudoval obranný val s příkopem (dodnes částečně
zachovalý), táhnoucí se napříč anglo-waleským pomezím od moře k moři
( Offův příkop, Offa´s Dyke ).