Odo Pařížský, Eudos ( kolem 860 - 1.1. 898 )


Hrabě pařížský a od roku 888 první západofranský
král z rodu Kapetovců.
Zvolen po smrti císaře Karla III. Tlustého, získal
uznání od Arnulfa Korutanského. Díky odporu vel-
kých feudálů byl nucen přenechat nástupnictví opět
Karlovcům ( Karel III. Simplex ).