Livia Drusilla ( 58 př.n.l. - 29 n.l. )


Třetí manželka Augusta, který přinutil jejího
prvního Ti. Claudia Nerona, aby se s ní rozvedl.
Za Augustovy vlády měla značný politický vliv,
který uplatňovala ve prospěch svých synů z
prvního manželství, Tiberia a Drusa. Po smrti
Augustově získala titul Augusta a byla spoluvladařkou
Tiberiovou, ten však její vládychtivost omezoval.