Leontios ( zemřel 705 )


Byzantský císař.
Začínal jako vojevůdce v bojích proti Arabům, v roce 695 se vzbouřil proti
Justiniánovy II., svrhl ho a nechal zohavit.
Sám pak nastoupil na trůn a vládl od roku 695 do 698. Za jeho vlády Arabové
ovládli Kartágo a Byzanc tak definitivně ztratila kartaginský exarchát.
Leontios byl svržen nespokojeným vojskem, které provolalo císařem Tiberia,
a za druhé vlády Justiniánovy byl veřejně potupen a popravem.