Leonidas I. ( zemřel 480 př. n. l. )


Spartský král.
Roku 480 hájil v čele 300 Sparanů a několika tisíc
spojenců Thermopyly, aby zabránil perskému králi
Xerxovi I. v postupu do stř. Řecka. Zrada Efialtese z
Trachíny přivedla perská vojska do týlu Leonidových
oddílů. Leonidas I. pak spojenecké oddíly odeslal a
se svými spartskými bojovníky padl.