Lebna Dengel ( zemřel 1540 )


Etiopský císař od roku 1508.
Jako první navázal styky s Evropou, v letech 1520-26 zde
pobývala portugalská mise. V roce 1516 porazil adalský
sultanát, avšak již v roce 1529 jeho říše pustošena muslim-
skými nájezdy, jimž nebyl schopen čelit.