Gallienus Publius Licinius Egnatius ( 253 - 268, zavražděn )


Římský císař.
Do roku 260 jako spoluvládce svého otce Valeriana. Podporoval renesanci
řecké kultury. Za jeho vlády vyvrcholila krize ohrožující jednotu říše. Za
jejich vlády došlo r. 257 k pronásledování křesťanů (biskup Cyprianus).