Galerius ( kolem 250 - 311 )


Římský císař a spoluvládce Diocletianův ve východní části
římské říše ( od 293 ). V letech 305-311 jako jeho nástupce.
Pronásledoval křesťany, avšak roku 311 vydal toleranční edikt.