Gadžah Mada [Gadjah Mada], ( zemřel asi 1364 )


Politik a vojevůdce Madžapahitu.
Původně velitel palácové gardy, v roce 1319 potlačil
protikrálovské spiknutí. Do roku 1331 postupně získával
veškerou politickou moc ve státě.
S úspěchem usiloval o vytvoření silného centralizovaného
státu, hospodářsky a politicky sjednotil střední a východní
Jávu, rozšířil vliv Madžapahitu na většinu Indonésie ( dokon-
čena za Hajama Wuruka ). Na jeho popud byl napsán
Nagarakertagama.