Chlothar I. ( 497 - 561 )


Franský král.
Jako syn Chlodvíkův nastoupil roku 511 na trůn.
Při rozdělení království dostal Soissons s územím
v povodí Sommy. Dobytím Burgundského království
roku 536 získal oblast Valence. V letech 556-557
pak vedl úspěšné války se Sasy, postupně zničil říši
Durynků a do roku 558 převzal vládu ve všech údě-
lech Merovejců. Roku 560 válčil s Bretonci.