Chíram I., Achíram ( kolem 969 - 936 př. n. l. )


Král foinického Tyru.
Chíram I. učinil z Tyru nedobytnou pevnost a vybudoval
velké obchodní loďstvo. Šalomounův součastník.