Chammurabi ( 1792 - 1750 př. n. l. )


Babylónský král.
Nejvýznamnější panovník starobabylónské doby.
Využil oslabení a rivality městských států v
Mezopotámii a za pomoci spojenců ( Zimrilin ),
které si později rovněž podmanil, sjednotil území
mezi Eufratem a Tigridem. Pozvedl zemědělství,
zesílil funkci států a zlepšil i sociální poměry.
Chammurabi je znám jako zákonodárce, jeho
dioritová stéla s 282 ,, paragrafy ’’, prologem a
epilogem byla roku 1902 objevena v Súzách, kam
ve 12 st. stol. př. n. l. byla jako kořist odvlečena
po elamském vpádu.