Chálid ibn al-Walíd ( zemřel 654 )


Arabský vojevůdce raného islámu.
Roku 634 porazil Peršany v Iráku, posléze dobyl město Híru.
Později přešel do Sýrie, kde v několika bitvách porazil Byzan-
tince a dobyl většinu měst včetně Damašku (635). Krátce na
to byl sesazen chalífou Omarem.